Systemy
System posadzek żywicznych epoksydowych, pigmentowany
SEDAPOX MASSIV TL

System posadzek żywicznych, SEDAPOX MASSIV TL

System posadzek żywicznych SEDAPOX MASSIV TL to cienkowarstwowy, jednobarwny system powłokowy do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego

Posadzka żywiczna SEDAPOX MASSIV TL jest dwuskładnikowym systemem malowania epoksydowego, dającym 0,5-1,0 mm warstwę ścieralną. Ten typ obróbki często nazywany jest nakładaniem powłoki cienkowarstwowej albo malowaniem grubowarstwowym. Przeciętna grubość warstwy (0,5 mm) jest znacząco większa niż ta, która jest zazwyczaj używana w konwencjonalnych systemach malarskich.

Gotowa posadzka nie posiada porów, jest szczelna, odporna na działanie powszechnie stosowanych środków czyszczących i metod czyszczenia. Wykazuje wysoką odporność na chemikalia.

SEDAPOX MASSIV TL jest systemem samorozlewnym lub malowania epoksydowego, odpowiednim dla posadzek narażonych na ścieranie i powierzchni, dla których wymagana jest wysoki stopień higieny i łatwość czyszczenia.

 • Przyczepność: bardzo dobra przyczepność do oczyszczonego betonu i innych podłoży
 • Wytrzymałosć na ścieranie: bardzo dobra odporność na ruch kołowy i ścierający
 • Szczelność: powłoka bez porów i nieprzepuszczalna dla cieczy
 • Odporność na chemikalia: odporna na powszechnie stosowane chemikalia przemysłowe, zasady, oleje ropopochodne i rozcieńczone kwasy. Sprawdź oddzielną kartę odporności chemicznej.

SEDAPOX MASSIV TL
system na bazie transparentnej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa, zacierany
SEDAPOX COMPACT

System posadzek żywicznych SEDAPOX Compact

System posadzek zywicznych SEDAPOX Compact jest bezspoinową posadzką epoksydową z wypełniaczem w postaci kolorowego piasku kwarcowego do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Możliwe jest wykonanie warstwy o grubości od 2 do 6 mm. W skład systemu posadzkowego wchodzą: bezrozpuszczalnikowa, transparentna żywica epoksydowa, kolorowy piasek kwarcowy i drobnoziarniste wypełniacze.

System posadzkowy SEDAPOX Compact jest odpowiedni dla powierzchni przemysłowych, o dużych obciążeniach mechanicznych i chemicznych, a także o dużym natężeniu ruchu. Przy grubości warstwy powyżej 4 mm system ten dodatkowo wzmacnia parametry wytrzymałościowe wierzchniej warstwy posadzki oraz odporność na czynniki mechaniczne.

SEDAPOX Compact jest również stosowany w obiektach użyteczności publicznej, takich jak obiekty komercyjne, w których istotne są takie zalety posadzki jak odporność na ścieranie, łatwość czyszczenia oraz estetyka.

SEDAPOX COMPACT
System na bazie transparentnej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa, zasypywany
SEDAPOX STRUCTURE

System posadzek żywicznych, SEDAPOX Structure

System posadzek zywicznych SEDAPOX Structure to antypoślizgowa posadzka epoksydowa, zwykle wykonywana z grubości warstwy 2–6 mm. Posadzka wykonana jest z przezroczystej, bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i kolorowego piasku.

SEDAPOX Structure stanowi warstwę nieprzepuszczalną i ma wysoką odporność na ścieranie. System ten może być wykonany w wariancie jednokolorowym lub wielokolorowym.

SEDAPOX Structure to posadzka, którą można stosować w większości środowisk przemysłowych, zarówno suchych, jak i mokrych. Antypoślizgowość można dostosować do wymogów wybierając rozmiar ziarna i rodzaj obróbki powierzchni. Ten rodzaj powłoki ma długą żywotność, a dzięki zastosowaniu twardych minerałów, powłoka jest wyjątkowo odporna na zużycie.

SEDAPOX STRUCTURE
System poliuretanowy, pigmentowany
SEDAPOX PU

System posadzek żywicznych, SEDAPOX MASSIV PU

System posadzek żywicznych SEDAPOX MASSIV PU to poliuretanowy system posadzkowy przeznaczony do stosowania w obiektach budownictwa przemysłowego i ogólnego

SEDAPOX MASSIV PU jest bardzo twardą i trwałą, przeciwpoślizgową posadzką poliuretanową o wysokiej odporności na ścieranie.

System SEDAPOX MASSIV PU jest odporny na działanie gorącej wody i czyszczenie parowe, posiada dobrą odporność na działanie kwasów. Posadzka jest wolna od porów, nienasiąkliwa i łatwa do utrzymania czystości.

System SEDAPOX MASSIV PU używany jest zarówno w suchym, jak i w mokrym środowisku. Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem regulowany jest przez dobór wielkości frakcji kruszywa kwarcowego i obróbki powierzchni.

 • Przyczepność: bardzo dobra przyczepność do właściwie przygotowanego betonu i innych podłoży
 • Wytrzymałosć na ściskanie: grubsza warstwa wzmacnia podłoże betonowe i rozkłada obciążenia punktowe
 • Szczelność: posadzka bez porów i nieprzepuszczalna dla cieczy
 • Odporność na chemikalia: doskonała odporność na ciągłe oddziaływanie wielu chemikaliów i kwasów, ale nie na działanie agresywnych rozpuszczalników

SEDAPOX PU
System na bazie żywicy epoksydowej, wodorozcieńczalnej
SEDAPOX WB

System posadzek żywicznych, SEDAPOX WB 

System posadzek żywicznych SEDAPOX WB to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa o konsystencji lakieru/farby.

Właściwości:

 • odporność na ścieranie
 • bardzo dobra przyczepność do większości podłoży w tym żywicy epoksydowej (utwardzonej)
 • krótki czas schnięcia i pełnego utwardzenia (utwardza się w temp. >10 oC)
 • odporna na wczesne oddziaływanie wody
 • doskonale wiąże pył
 • odporna na ścieranie

SEDAPOX WB
bazujemy na systemie RAL - poniżej poglądowo przedstawiamy kolory standardowe w ofercie SEDAPOX
Kolorystyka żywic pigmentowanych
poniżej przedstawiamy poglądowo kolory mieszanek piasków kwarcowych do posadzek typu Compact i Structur
Kolorystyka mieszanek piasków kwarcowych