Systemy

system epoksydowy, pigmentowany

SEDAPOX TL

Cienkowarstwowy, jednobarwny system powłokowy do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego

SEDAPOX TL jest dwuskładnikowym systemem malowania epoksydowego, dającym 0,5-1,0 mm warstwę ścieralną. Ten typ obróbki często nazywany jest nakładaniem powłoki cienkowarstwowej albo malowaniem grubowarstwowym. Przeciętna grubość warstwy (0,5 mm) jest znacząco większa niż ta, która jest zazwyczaj używana w konwencjonalnych systemach malarskich.

Gotowa posadzka nie posiada porów, jest szczelna, odporna na działanie powszechnie stosowanych środków czyszczących i metod czyszczenia. Wykazuje wysoką odporność na chemikalia.

SEDAPOX® TL jest systemem samorozlewnym lub malowania epoksydowego, odpowiednim dla posadzek narażonych na ścieranie i powierzchni, dla których wymagana jest wysoki stopień higieny i łatwość czyszczenia.

Przyczepność: bardzo dobra przyczepność do oczyszczonego betonu i innych podłoży

Wytrz. na ścieranie: bardzo dobra odporność na ruch kołowy i ścierający

Szczelność: powłoka bez porów i nieprzepuszczalna dla cieczy

Odporność na chemikalia: odporna na powszechnie stosowane chemikalia przemysłowe, zasady, oleje ropopochodne i rozcieńczone kwasy. Sprawdź oddzielną kartę odporności chemicznej.

SEDAPOX TL
system na bazie transparentnej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa, zacierany

SEDAPOX COMPACT

System SEDAPOX® Compact jest bezspoinową posadzką epoksydową z wypełniaczem w postaci kolorowego piasku kwarcowego do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Możliwe jest wykonanie warstwy o grubości od 2 do 6 mm. W skład systemu posadzkowego wchodzą: bezrozpuszczalnikowa, transparentna żywica epoksydowa, kolorowy piasek kwarcowy i drobnoziarniste wypełniacze.

System posadzkowy SEDAPOX® Compact jest odpowiedni dla powierzchni przemysłowych, o dużych obciążeniach mechanicznych i chemicznych, a także o dużym natężeniu ruchu. Przy grubości warstwy powyżej 4 mm system ten dodatkowo wzmacnia parametry wytrzymałościowe wierzchniej warstwy posadzki oraz odporność na czynniki mechaniczne.

SEDAPOX® Compact jest również stosowany w obiektach użyteczności publicznej, takich jak obiekty komercyjne, w których istotne są takie zalety posadzki jak odporność na ścieranie, łatwość czyszczenia oraz estetyka.

SEDAPOX COMPACT
System na bazie transparentnej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa, zasypywany

SEDAPOX STRUCTURE

SEDAPOX Structure to antypoślizgowa posadzka epoksydowa, zwykle wykonywana z grubości warstwy 2–6 mm. Posadzka wykonana jest z przezroczystej, bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i kolorowego piasku.

SEDAPOX Structure stanowi warstwę nieprzepuszczalną i ma wysoką odporność na ścieranie. System ten może być wykonany w wariancie jednokolorowym lub wielokolorowym.

SEDAPOX Structure to posadzka, którą można stosować w większości środowisk przemysłowych, zarówno suchych, jak i mokrych. Antypoślizgowość można dostosować do wymogów wybierając rozmiar ziarna i rodzaj obróbki powierzchni. Ten rodzaj powłoki ma długą żywotność, a dzięki zastosowaniu twardych minerałów, powłoka jest wyjątkowo odporna na zużycie.

SEDAPOX STRUCTURE
System poliuretanowy, pigmentowany

SEDAPOX PU

Poliuretanowy system posadzkowy przeznaczony do stosowania w obiektach budownictwa przemysłowego i ogólnego

SEDAPOX® PU jest bardzo twardą i trwałą, przeciwpoślizgową posadzką poliuretanową o wysokiej odporności na ścieranie.

System SEDAPOX® PU jest odporny na działanie gorącej wody i czyszczenie parowe, posiada dobrą odporność na działanie kwasów. Posadzka jest wolna od porów, nienasiąkliwa i łatwa do utrzymania czystości.

System SEDAPOX® PU używany jest zarówno w suchym, jak i w mokrym środowisku. Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem regulowany jest przez dobór wielkości frakcji kruszywa kwarcowego i obróbki powierzchni.

Przyczepność: bardzo dobra przyczepność do właściwie przygotowanego betonu i innych podłoży

Wytrz. na ściskanie: grubsza warstwa wzmacnia podłoże betonowe i rozkłada obciążenia punktowe

Szczelność: posadzka bez porów i nieprzepuszczalna dla cieczy

Odporność na chemikalia: doskonała odporność na ciągłe oddziaływanie wielu chemikaliów i kwasów, ale nie na działanie agresywnych rozpuszczalników

SEDAPOX PU
System na bazie żywicy epoksydowej, wodorozcieńczalnej

SEDAPOX WB

SEDAPOX® WB to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa o konsystencji lakieru/farby.

Właściwości:

• odporność na ścieranie

• bardzo dobra przyczepność do większości podłoży w tym żywicy epoksydowej (utwardzonej)

• krótki czas schnięcia i pełnego utwardzenia (utwardza się w temp. >10 oC)

• odporna na wczesne oddziaływanie wody

• doskonale wiąże pył

• odporna na ścieranie

SEDAPOX WB
bazujemy na systemie RAL - poniżej poglądowo przedstawiamy kolory standardowe w ofercie SEDAPOX

Kolorystyka żywic pigmentowanych

poniżej przedstawiamy poglądowo kolory mieszanek piasków kwarcowych do posadzek typu Compact i Structur

Kolorystyka mieszanek piasków kwarcowych